No ads consent given, to see video, enable ads consent

PEB0110T18, selvjusterende frontmatet pressverktøy

PEB0110T18 er et nytt verktøy til å presse opptil 18 mm endehylser i én pressing.

Share this page